תחילת פינוי החלב בשעה הראשונה מהלידה משפיעה על נפח החלב בהמשך

הקשר בין תיזמון פינוי חלב יזום מהשד ובין נפח החלב ותחילת שלב לקטוגנסיס 2 בקרב אימהות לתינוקות אשר נולדו במשקל נמוך מאוד (VLBW very low birth weight)

Leslie A. Parker,[1] Sandra Sullivan,[2] Charlene Krueger, 1 and Martina Mueller[3]

 

 

המחקר המקורי parker2015
תרגום מלא בעברית parker 2015
פרוטוקול סחיטת קולסטרום המתבסס על המחקר

 

זהו תקציר של מאמר שפורסם ב- 2015  BREASTFEEDING MEDICINE שתוצאותיו שינו פרוטוקולים בבתי חולים

 

קבוצת המחקר ושיטת המחקר: 40 אימהות לתינוקות VLBW  קובצו על פי זמני פינוי החלב הראשון לאחר הלידה. קבוצה 1 החלה בפינוי תוך 6 שעות מהלידה, וקבוצה 2 החלה בפינוי 6 שעות אחרי הלידה. נפח החלב נמדד באופן יום יומי במשך שבעת הימים הראשונים ובימים 21 ו-42. תיזמון תחילת לקטוגנסיס 2 נקבע על פי עדות האימהות על הרגשת מלאות פתאומית בשד.

תוצאות: קבוצה 1 הפיקה יותר חלב במהלך הפינוי הראשוני ובימים 6, 7, ו-42.

לא נצפה הבדל בתחילת לקטוגנסיס 2. אימהות שהחלו בפינוי החלב שעה
לאחר הלידה הוצאו מקבוצת המחקר, יתרונות פינוי החלב תוך 6 שעות מהלידה לא היו מובהקים.

מסקנות: פינוי חלב יזום תוך 6 שעות מהלידה עשוי שלא לשפר את הצלחת ההנקה

באימהות לתינוקות VLBW, אלא אם כן פינו את החלב בשעה הראשונה.

1

אחד הגורמים לאספקת חלב בלתי מספקת הוא עיכוב בלקטוגנסיס 2, אשר מתחיל עם הייצור של כמויות גדולות של חלב לאחר הלידה. עיכוב בלקטוגנסיס 2 נפוץ בתינוקות אשר נולדו במועד, במיוחד אם התחלת ההנקה מעוכבת לאחר הלידה, ונקשר עם הצלחת הנקה נמוכה. לידת פג מתקשרת לעיכוב בלקטוגנסיס – ועיכוב כזה יכול לנבוע כתוצאה מנפח חלב נמוך, הגורם לעיכוב האכלה יזומה והאצת הצורך בהזנה בתמ"ל.פתרון אפשרי למכשולים אלה הוא פינוי חלב יזום בשלב מוקדם, אשר עשוי להגביר את ייצור החלב וכניסה ללקטוגנסיס 2 ביתר קלות. אצל תינוקות שנולדו במועד, הנקה יזומה סמוכה למועד הלידה נקשרה עם משך הנקה ארוך, נפח חלב מוגבר ביום החמישי , והתחלה מוקדמת של לקטוגנסיס 2.  באופן דומה אצל אימהות לתינוקות VLBW, פינוי חלב מוקדם קשור אף היא לנפח חלב גדול יותר והתחלה מוקדמת של לקטוגנסיס 2.23-27 למרות ההמלצות הנוכחיות על פינוי חלב ראשוני לא יאוחר מ-6 שעות לאחר הלידה,  אימהות לתינוקות VLBW לעתים קרובות מעכבות את התחלת הפינוי למעלה מ-24 שעות ממועד הלידה.

האימהות חולקו לשתי קבוצות אשר התבססו על זמן התחלת פינוי החלב לאחר הלידה.
קבוצה 1 (התחלת פינוי בשלב מוקדם) (n = 20) החלו את פינוי החלב תוך 6 שעות ממועד הלידה, והיו גם חלק מהמחקר הקודם שלנו אשר השווה בין השפעת התזמון של פינוי יזום של חלב תוך שעה אחת ממועד הלידה לבין התחלת פינוי בין 1-6 שעות.  קבוצה 2 (התחלת פינוי מאוחר) (n = 20) החלו בפינוי החלב  6 שעות לאחר הלידה על פי פרוטוקול בית חולים רגיל, שהשתנה בהתאם להעדפת הורה, כמו גם על זמינותו של צוות הסיעוד.

 

איסוף החלב ומדידת הנפח

אימהות בשתי הקבוצות קיבלו את אותן הנחיות כתובות ומידע על פה על שאיבה, כולל הוראות לשאוב חלב לפחות שמונה פעמים ביממה ולשאוב למשך 15 דקות. אם חלב עדיין זורם כאשר פג הזמן שהוקצה, האימהות הונחו להמשיך לשאוב 2 דקות לאחר שזרימת החלב פסקה. כל האימהות השתמשו במשאבה חשמלית דו צדדית Symphony ® (Medela, McHenry, IL) בעת האשפוז וביקור התינוק ומשאבה מקבילה לשימוש בבית.

מדידה של כמויות חלב מ- 24 שעות התקבלו בימים 1-7, יום 21, ויום 42 על ידי שקילה של מיכל האיסוף החלב אשר הובא לפגייה על ידי האם, על משקל דיגיטלי אלקטרוני (Scout Balance, Florham Park, NJ) בקירוב של 0.1 גרם וסיכום של כל כמות החלב שפונה במהלך תקופת זמן של 24 שעות. חשוב לציין כי משקל של חלב אם בגרמים הוא שווה ערך לנפח במ"ל וזוהי מדידה מדויקת כדי לקבוע את הנפח שהופק.

נפח החלב בשבוע ה-1

אימהות אשר החלו בפינוי חלב תוך 6 שעות ממועד הלידה ייצרו יותר חלב באופן עקבי במהלך כל אחד משבעת הימים הראשונים עם הבדלים סטטיסטיים מובהקים בפינוי החלב הראשוני (p = 0.001) ביום 6 (P = 0.002)וביום 7 (p = 0.006) (טבלה 2). סך כל נפח החלב אשר פונה ע"י האימהות בקבוצת הפינוי המוקדם במהלך השבוע הראשון היה כמעט כפול מזה של האימהות בקבוצת הפינוי המאוחר: 803.8 ו-394.4 מ"ל, בהתאמה; עם זאת, ההבדל בנפח הכולל לא היה מובהק באופן סטטיסטי.

 

נפח החלב בשבועות 3-6

אימהות שהחלו בפינוי חלב תוך 6 ממועד הלידה ייצרו יותר חלב בשבוע השישי לאחר הלידה (p=0.05) בהשוואה לקבוצה שהחלה בפינוי במועד מאוחר. (טבלה 2)

3

פינוי חלב בין שעה ל-6 שעות לעומת פינוי לאחר 6 שעות ממועד הלידה

ההבדלים בנפח החלב בין הקבוצות הושפעו באופן משמעותי על ידי 10 אימהות שהחלו בפינוי תוך שעה אחת לאחר הלידה, נפח החלב ותחילת לקטוגנסיס 2 הושוו בקרב אימהות שהחלו בפינוי חלב <שעה 1 , 1-6 שעות, ו ->6 שעות לאחר הלידה. נפח החלב היה שונה באופן משמעותי מבחינה סטטיסטית בין שלוש הקבוצות עם נפח מוגבר בקבוצת השעה האחת (טבלה  3).

כאשר האימהות שפינו חלב בתוך שעה אחת לאחר הלידה הוצאו מניתוח הנתונים, לא היה הבדל בנפח החלב בין הקבוצות, למעט בפינוי הראשוני, כאשר אימהות שהחלו בפינוי בשעה הראשונה, הפיקו יותר חלב(P = .036)  וביום השני, כאשר האימהות שהחלו בפינוי לאחר 6 שעות הפיקו יותר חלב (p = 0.025). לקטוגנסיס 2 התחיל קודם אצל אימהות שהחלו לשאוב 6 שעות לאחר מועד הלידה (טבלה 4)

 2

דיון
למיטב ידיעתנו, זהו המחקר הראשון אשר חוקר את הקשר בין פינוי חלב תוך 6 שעות ממועד לידת פג VLBW  ובין נפח החלב ותחילת לקטוגנסיס 2. למרות שהיה זה מחקר תצפיתי עם מדגם קטן, הממצאים מצביעים על כך שפינוי יזום של חלב תוך 6 שעות ממועד הלידה עלול להיות לא קשור לנפח חלב מוגבר במהלך שבעת הימים הראשונים, בשבוע השלישי לאחר הלידה, בשבוע ה-6 לאחר הלידה או עם התחלה מוקדמת של לקטוגנסיס 2, בהשוואה לפינוי חלב 6 שעות לאחר מועד הלידה, אלא אם האם מפנה חלב בתוך השעה הראשונה לאחר הלידה.

נפח החלב
אימהות בקבוצת הפינוי המוקדם הפיקו נפח חלב גדול יותר בפינוי הראשוני ובכל תקופה של 24 שעות ביממה במהלך שבעת הימים הראשונים לאחר הלידה.
הבדלים בנפח החלב בין הקבוצות היו משמעותיים מבחינה סטטיסטית בימים 6 ו- 7. עם זאת, לאחר הסרתן של 10 האימהות אשר פינו תוך שעה ממועד הלידה וניתוח הנתונים מחדש, הבדלים אלה כבר לא נראו.
וריאציה גדולה בתזמון הפינוי הראשוני התרחש בקבוצה השנייה, כאשר הפינוי הראשוני התרחש בין השעות 6-41 לאחר הלידה; עם זאת, הסרת נתוני האימהות שהחלו בפינוי חלב מעל 24 שעות לאחר לידה לא השפיע על התוצאות  באופן משמעותי. למרות שההבדל לא היה משמעותי, אימהות שהחלו בפינוי תוך 6 שעות היו אלו שהחליטו להניק כבר במהלך ההריון ותיכננו זמן הנקה ארוך יותר. יחד עם זאת, ההבדלים בין הקבוצות לא מוערכים בשל המדגם הקטן אשר יתכן והשפיע על נפח החלב.

השלכות
מכיוון שנפח החלב בשבוע הראשון לאחר הלידה קשור לייצור חלב בשלב מאוחר יותר אצל אימהות לתינוקות VLBW, קריטי להתחיל אסטרטגיות להגברת ייצור החלב זמן קצר לאחר לידה כדי לקדם ייצור אופטימלי.בנוסף היו גורמים אשר השפיעו בצורה שלילית על ייצור החלב אצל אימהות אלה אשר לא היו ניתנים לשינוי, התערבויות קריטיות בחשיבותן להגברת ייצור החלב בקרב אוכלוסייה זו.
למרות שפינוי חלב יזום לפני תום השעה הראשונה לאחר הלידה עשוי להגדיל את ייצור חלב אצל אימהות לתינוקות VLBW, אימהות אלו מעכבות את פינוי החלב למשך שעות רבות עד ימים לאחר הלידה, ובכך סביר שמצמצמות את נפח החלב המיוצר. המלצות לפינוי חלב מוקדם צריכות להיות משולבות בפרוטוקולים להנקה, ויש לעודד אימהות ולתת להן תמיכה לפינוי חלב זמן קצר ככל האפשר לאחר הלידה

מסקנות
מחקר זה הוא ראשון לידיעתנו אשר בדק את הקשר בין פינוי חלב תוך 6 שעות ממועד הלידה ונפח החלב נפח ותחילת לקטוגנסיס 2 אצל אימהות לתינוקות VLBW. הממצאים מראים כי פינוי חלב תוך 6 שעות לאחר מועד הלידה עלול לא להיות קשור עם הגברת נפח החלב אלא אם כן פינוי החלב מתבצע בשעה הראשונה לאחר הלידה

 

תורגם ונערך ע"י ליאה הילר במסגרת עבודת מסכמת קורס הדרכת הנקה 2014

נכתב  בהדרכה וליווי של ג'ינה ויסמן MDM, RN, IBCLC