המדריך לאל-ווסת למניעת הריון LAM

ASK

 

 

אי אפשר להכנס להריון בהנקה?
הנקה מונעת הריון ?

בעת הנקה קיימת ירידה בפוריות האישה.
עם זאת מקובל על רבים שלא ניתן לסמוך על ההנקה כשיטה אמינה למניעת הריון.

מצד שני ישנו קונסנזוס שההנקה כן מונעת הריון, הכיצד?

ניתן לראות בהנקה כאמצעי למניעת הריון כאשר:

• התינוק אינו מקבל כל מזון בנוסף להנקה,כולל תרכובות מזון מלאכותיות לתינוק (פורמולות)
• התינוק הינו בן פחות מששה חודשים.
• האם טרם קיבלה את המחזור החודשי שלה מאז הלידה.

כאשר קיימים שלושת הקריטריונים שלעיל בעת ובעונה אחת
אזי ישנו סיכוי של למעלה מ 98% למניעת הריון.
הנקות תכופות ואו שאיבות תכופות מעלות את רמת המניעה.

מניעת הריון והלכה יהודית:
"פרו ורבו" נחשבת מצווה מאוד חשובה , ומילויה הוא הבאה לאולם בן ובת לפחות, ישנו גם ציווי רבני להמשיך ולהביא ילדים לעולם. עם זאת ,ההלכה מתייחסת לנסיבות בהן מניעת הריון מותרת.
שיטת האל- וסת בעת ההנקה היא שיטה מצוינת למניעת הריון עבור
נשים שאינן מעוניינות להשתמש באמצעי מניע מלאכותיים.

נשים עובדות:
נשים עובדות יכולות להשתמש בשיטה זו אם הן שואבות חלב בזמן העבודה, ומספקות לתינוק את חלבן שלהן בלבד בעת השהייה בעבודה.

הנקה מלאה:
חשוב להדגיש את ההבדל בין הנקה מלאה לפי דרישת התינוק יום ולילה ללא כל מזונות נוספים כולל מוצץ ומים עד גיל שישה חודשים להנקה סמלית עם לוחות זמנים נוקשים ומתן מוקדם של תוספות חלב מלאכותיות או מזון מוצק. משך ותדירות המציצה של התינוק קשורים באופן הדוק לאל וסת .כאשר תינוק היונק באופן מלא ישן משך 6 שעות או יותר ברציפות בלילה ההשפעה המדכאת על חזרת הוסת פוחתת.

סיכום
ניתן להסתמך על הנקה כאמצעי למניעת הריון ב 98% כאשר מקפידים כל העת על הכללים שלעיל.
אי קיום אחד מקריטריונים שלעיל (אפילו פעם אחד)
יכול להוביל לביוץ – כניסה להריון.

נכתב ע"י אילונה נתיב במסגרת עבודת סוף קורס מדריכות הנקה 2015

מקורות
1. Consensus statement: breastfeeding as a family planning method. Lancet 1988; 2:1204
2. Kennedy K., Rivera R., and McNeilly, A. Consensus Statement on the Use of Breastfeeding as a Family Planning Method. Contraception 1989; 39(5):477-496
3. Short R., Lewis P., Renfree M. et al. Contraceptive Effects of Extended Lactational Amenorrhea: Beyond the Bellagio Consensus. Lancet 1991; 337:715
4. Kennedy K., Labbok M. and Van Look. Consensus Statement: Lactation Amenorrhea Method for Family Planning. Int J Gynecol Obstet 1996;54:55-7.
5. Lewis P., Brown J Renfree M. et al. The Resumption of Ovulation and Menstruation in a Well-Nourished Population of Women Breastfeeding for an Extended Period of Time. Fertil Steril 1991;55:529
6. Lawrence R. and Lawrence R. Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession (5 th ed.) St. Louis: Mosby, 1999 p.661.
7. Labbok M. The Lactational Amenorrhea Method For Family Planning, 1999 LLLI Conference CE Syllabus,p.91